Trung Quốc Đồng Gleitlager nhà sản xuất
Công ty
Sản phẩm
Đồng Gleitlager
Tay áo bằng đồng
Than chì cắm
Vòng bi tự bôi trơn