Trung Quốc Đồng Gleitlager nhà sản xuất
Công ty
Sản phẩm
Đồng Gleitlager
Tay áo bằng đồng
Than chì cắm
Vòng bi tự bôi trơn
Vòng bi polymer
Bush Bimet mang