Trung Quốc Đồng Gleitlager nhà sản xuất
Mạnh mẽ hơn. Bằng cách tự bôi trơn Thiết kế Bushing https://viiplus.com

Sơ đồ trang web

Sản phẩm

Đồng Gleitlager
Tay áo bằng đồng
Than chì cắm
Vòng bi tự bôi trơn
Vòng bi polymer
Bush Bimet mang
Chi tiết liên lạc