Trung Quốc Đồng Gleitlager nhà sản xuất
Chúng tôi sản xuất • Cổ phiếu • Gia công

Mạnh mẽ hơn. Bằng cách tự bôi trơn Thiết kế Bushing https://viiplus.com

Công nghệ mang đồng bằng chính xác với nhiều năm kinh nghiệm như một doanh nghiệp gia đình.

Sơ đồ trang web

Sản phẩm

Đồng Gleitlager
Tay áo bằng đồng
Than chì cắm
Vòng bi tự bôi trơn
Vòng bi polymer
Bush Bimet mang
Tấm lót tự bôi trơn
Dải đồng bằng
Van Bushing
Chi tiết liên lạc